Wie is Kolibrie?

Meer over Hilde Cromjongh


Ik ben Hilde Cromjongh, geboren in 1966 als Hilde van Winden, tuindersdochter, opgegroeid in Pijnacker, oudste van vijf kinderen.
Fijn in mijn jeugd: veel vrijheid en mogelijkheden op allerlei gebied. Sport: klassiek ballet en voetbal.

Ik ben moeder geworden van drie kinderen (meisje, jongen, meisje, inmiddels allemaal 18+ ) en een groot deel van mijn leven werkzaam geweest in het onderwijs. Toen onze zoon 10 jaar was, was er aanleiding om hem te testen en zo kwam hoogbegaafdheid in mijn leven.

Wat ik allemaal zag gebeuren vanaf het moment dat hij getest werd en hoogbegaafd bleek te zijn, triggerde mij om mij erin te verdiepen en er heel veel over te lezen en uiteindelijk ook een opleiding te doen tot specialist hoogbegaafdheid.

Mijn creativiteit en gedrevenheid gebruik ik om plusonderwijs vorm te geven voor kinderen in de basisschoolleeftijd bij de PlusKlusKlas en de KolibrieKlas.

Mijn kennis, intuïtie en empathie zet ik in om hoogbegaafde kinderen en hun ouders en begeleiders te begeleiden en adviseren.

Passie voor kinderen

Als leerkracht in het basisonderwijs heb ik al vaak ervaren dat kinderen alleen kunnen gedijen als ze gezien worden in hun eigenheid en mogen zijn zoals ze ‘bedoeld’ zijn. Als ze zich om wat voor reden dan ook, zoveel moeten aanpassen dat het ten koste gaat van hun persoonlijkheid en zelfvertrouwen, is er reden tot ingrijpen.

Bij mijn eigen kinderen heb ik de heftige gevolgen van niet in jouw eigenheid kunnen functioneren zelf meegemaakt. Ik zag de metamorfose van mijn zoon na de uitslag van de IQ-test waaruit bleek dat hij hoogbegaafd was. Ik zag wat er veranderde nadat zijn leerstof werd aangepast. Van een lusteloos kind zag ik hem weer veranderen in het enthousiaste leergierige kind dat ik me herinnerde van toen hij een kleuter was. Hij snapte nu dat hij niet ‘niet leuk’ was, maar gewoon met andere dingen bezig dan de meeste kinderen om hem heen, een hele opluchting.
Tot zijn eigen verrassing bleek ‘meer en moeilijker’ leuker! Weg lusteloosheid en vermoeidheid.

Hoogbegaafdheid greep me, ik wilde er alles over weten!
Ik las alles wat los en vast zat en heb uiteindelijk de ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education gedaan.

Het werd mij al gauw duidelijk: hoogbegaafdheid staat niet garant voor succes, het kent zijn eigen problemen en daar moet passend mee omgegaan worden. Kennis over de impact van hoogbegaafdheid is daarvoor een vereiste. Ik wil graag die kennis verspreiden, om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven gelukkig op te groeien.

Hilde in beeld: een mindmap bij wijze van Curriculum Vitae

Missie

Vanuit mijn persoonlijke ervaring als moeder, als leerkracht, als specialist, wil ik eraan bijdragen dat ieder hoogbegaafd kind zichzelf durft te zijn en gezien wordt, zodat ze zich gelukkig voelen. Zodat ze motivatie vinden en om kunnen gaan met de leuke en minder leuke kanten van het leven.

Overtuiging

Ik geloof dat ieder hoogbegaafd kind gelukkiger wordt als hij zijn ‘kleuren kan en durft te laten zien’.
Dat hij nog meer opbloeit als hij buiten zijn comfortzone durft te treden.

Voor hoogbegaafden kan die stap soms extra groot zijn.
Het is geweldig als een kind zelfvertrouwen op kan bouwen en het durft om uitdagingen aan te gaan, met alle mogelijke fouten die daarbij horen.


Ik heb ervaren dat je door goede feedback te geven kunt inspelen op de behoeften van je kind en het kunt helpen groeien en zo faalangst en onderpresteren voorkomen. Daarbij staat een liefdevol begrip voorop.

Publicaties


Interview Rabobank Dichterbij


Artikel in Talent


Artikel in Delftse Post


Interviewtje Delft op Zondag


Editie: Week 46, Jaargang 22 (2014)
Hilde Cromjongh (48), specialist hoogbegaafden

– Wat ben je hier in de Hugo de Grootstraat aan het doen?
“Ik ben op weg naar de plastic verzamelbak.”

– Je scheidt jouw afval altijd netjes?
“Ik doe dat netjes, maar het plastic een beetje onder protest. Ik vind dat de gemeente dat handiger kan regelen. Met dat ene containertje voor die enorme wijk haal je lang niet alles op en volgens mij bestaat er een machine die het plastic uit het andere afval haalt.”

– Heb je afgelopen week nog iets leuks gedaan?
“Ik ben naar een conferentie over hoogbegaafdheid in het onderwijs geweest.”

– Wat was de aanleiding voor je bezoek daaraan?
“Ik ben specialist hoogbegaafdheid en er kwamen allemaal mensen interessante dingen vertellen. Het is altijd interessant om te horen waar andere mensen mee bezig zijn.”

– Kwam er iets voorbij dat je gelijk wilt gaan toepassen?
“Ontdekkend leren. Daar zijn wij al een beetje mee bezig, maar dat zou ik specifieker kunnen toepassen. Er was ook een lezing waar ik heel blij van werd, want wij pakken het precies zo aan. Ga op zoek naar de interesses en dan komt het leerproces vanzelf op gang en dan kun je daar als leraar richting aangeven. Dat vind ik een mooie manier van werken.”

– Wat is jouw nieuws van afgelopen week?
“Ik heb de minister van onderwijs horen zeggen dat een aantal geselecteerde scholen de regels los mag laten. De regels zijn best wel dichtgetimmerd, dus dat vind ik een interessante ontwikkeling. Ik denk dat de administratiedruk in het onderwijs het ‘bezig zijn met de kinderen’ in de weg is gaan staan.”

Interview met Stadsradio Delft