KolibrieKlas


Plusonderwijs voor kinderen van 9-12 jaar

De KolibrieKlas is een plusklas voor hoogbegaafde kinderen vanaf 9 jaar.
Is jouw kind een hoogvlieger? Wil hij de hemel bestormen met zijn vragen? Heeft hij meer diepgang nodig dan op school mogelijk is?
Dan kan een ochtend per week verdieping en verbreding met ontwikkelingsgelijken uitkomst bieden.

Wat is de KolibrieKlas?

De KolibrieKlas is een initiatief om bovenschools verrijking te bieden aan wat oudere kinderen (9 tot en met 12 jaar). Iedere vrijdagochtend gaan we met de kinderen dieper in op uiteenlopende thema’s. Spaans is een van de lesonderdelen.

TIJD

Vrijdag van 8.45 – 11.45 uur (ervoor een kwartier inloop)

LOCATIE

Florijnstraat Delfgauw

Kosten

Ouders betalen deelname per blok (van vakantie tot vakantie). Een dagdeel kost €48,00

Waarom de KolibrieKlas?

Regulier onderwijsaanbod sluit vaak niet (genoeg) aan bij de behoeften van hoogbegaafde kinderen.
Dit zorgt voor onwenselijke gevolgen:

Daarom hebben wij dit bovenschoolse aanbod, waar verrijking wordt aangeboden in een groep met andere hoogbegaafde kinderen.

De bijeenkomsten zijn onder schooltijd, zodat de kinderen een dagdeel niet op school zijn (➜ Ontspanning! Motivatie! Gezien worden in andere kwaliteiten! Divergent denken! Zelfvertrouwen!). Zo is er aanleiding om het gewone werk in de eigen klas te compacten.

‘Hij wordt helemaal gelukkig hier en komt stralend thuis.’

Hoe en wat

‘Toen hij een ochtend per week naar de kolibrie ging, ging het weer beter met hem. Een ochtend samen met gelijkgestemden en je daar bezig houden met onderwerpen waarin hij (wel) interesse heeft deed hem goed.’ 

Wat doen we in de KolibrieKlas?

Wij werken thematisch en het uitgangspunt is steeds om een thema zo gevarieerd mogelijk aan te vliegen met zo min mogelijk ‘werkbladgehalte’. Via de meervoudige intelligenties van Gardner zoeken we verschillende manieren van uitwerken, zodat ieders talent aan bod kan komen en je in sommige gevallen juist even uit je comfortzone moet.

De kinderen krijgen in de Kolibrie-Klas de gelegenheid om eigen onderzoeksvragen uit te werken en er wordt van ze verwacht dat ze meedenken en hun eigen rol pakken door zelf denksleutelvragen te bedenken en aan te bieden aan de groep.

We besteden ook aandacht aan expliciet leren door het aanbieden van Spaans. Een taal leren vereist automatiseren van woordkennis, toepassen van wat je geleerd hebt, en kinderen kunnen met elkaar in gesprek. Het is ook een goede voorbereiding op het aanbod dat ze op de middelbare school zullen krijgen. Extra voordeel: Omdat Spaans een Romaanse taal is, bereidt het voor op Latijn en Frans.

Het onderwijs dat gegeven wordt, is dus gericht op het aanmoedigen van divergent denken (in tegenstelling tot de reguliere school, waar vaak alleen goed/foutopdrachten gemaakt worden), het ontwikkelen van eigen vragen en probleemoplossend denken. Doordat alle kinderen (hoog)begaafd zijn, kunnen ze op hun eigen niveau communiceren en leren. De leermaterialen waar gebruik van wordt gemaakt zijn hierop aangepast.

Er wordt gezorgd voor een veilige sfeer, gevarieerd aanbod en diepgang. En humor, niet te vergeten.

Wat gebeurt er met je kind in de KolibrieKlas?

Heel fijn als je een ochtend helemaal jezelf kunt zijn en binnen deze setting ‘gewoon’.

Signalen

Bij de volgende signalen is het zéker goed om uit te zoeken wat er aan de hand is en of plusonderwijs passend is voor je kind.

Jouw kind:

NB: Je kind hoeft niet getest te zijn om deel te nemen, als ouders besluiten dat hun kind dit nodig heeft en school geeft daar toestemming voor, doen we een intakegesprek. Je kind kan gratis een ochtend meedraaien om te kijken of het aansluit bij zijn behoefte.

Door wie?

Het onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd door:

Hilde Cromjongh, leerkracht en opgeleid ECHA-specialist in gifted education.

Spain_flag_template

Hans Cromjongh, architect, docent natuurkunde en techniek

Fátima Herrero, native speaker, docente Spaans en eigenaar van Nos Vamos

Daarnaast zoeken we samenwerking met verschillende musea om thema’s meer diepte te geven. Thema’s die aan bod gekomen zijn, zijn bijvoorbeeld ‘havens en water’, ‘bouwen en architectuur’ en ‘archeologie’.

Kom gerust een keer kijken

Het is altijd mogelijk om in onderling overleg een ochtend mee te draaien. Dan kun je ontdekken of dit aanbod aansluit bij wat je kind nodig heeft.
Signaleren: Meedoen aan de PlusKlusKlas kan een heel ander beeld van het kind geven dan op school gezien wordt. Dit kan basis zijn om met school in gesprek te gaan.