KolibrieKlas


Talentonderwijs voor kinderen van 9-12 jaar

De KolibrieKlas is een plusklas voor hoogbegaafde kinderen vanaf 9 jaar.
Is jouw kind een hoogvlieger? Wil hij de hemel bestormen met zijn vragen? Heeft hij meer diepgang nodig dan op school mogelijk is?
Dan kan een ochtend per week verdieping en verbreding met ontwikkelingsgelijken uitkomst bieden.

Wat is de KolibrieKlas?

De KolibrieKlas is een initiatief om bovenschools verrijking te bieden aan wat oudere kinderen (9 tot en met 12 jaar). Iedere vrijdagochtend gaan we met de kinderen dieper in op uiteenlopende thema’s. Spaans is een van de lesonderdelen.

TIJD

Vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur (ervoor een kwartier inloop)

LOCATIE

Trilgrasstraat 4, Rijswijk
(tegenover Tuincentrum het Haantje)

Kosten

Ouders betalen deelname per blok (van vakantie tot vakantie). Een dagdeel kost €48,00

Waarom de KolibrieKlas?

Regulier onderwijsaanbod sluit vaak niet (genoeg) aan bij de behoeften van hoogbegaafde kinderen.
Gevolgen van niet passend onderwijs:

Daarom hebben wij dit bovenschoolse aanbod, waar verrijking wordt aangeboden in een groep met andere hoogbegaafde kinderen.
De bijeenkomsten zijn onder schooltijd, zodat de kinderen een dagdeel niet op school zijn (➜ Ontspanning! Motivatie! Gezien worden in andere kwaliteiten! Divergent denken! Zelfvertrouwen!). Zo is er aanleiding om het gewone werk in de eigen klas te compacten.

‘Hij wordt helemaal gelukkig hier en komt stralend thuis.’

Hoe en wat

‘Toen hij een ochtend per week naar de kolibrie ging, ging het weer beter met hem. Een ochtend samen met gelijkgestemden en je daar bezig houden met onderwerpen waarin hij (wel) interesse heeft deed hem goed.’ 

Wat gebeurt er met je kind als hij meedoet?

Heel fijn als je een ochtend helemaal jezelf kunt zijn en binnen deze setting ‘gewoon’.

Wat doen we in de KolibrieKlas?

Om te beginnen: omgaan met ontwikkelingsgelijken. Dit is heel belangrijk blijkt uit onze ervaring en uit alle onderzoeken.

Wij werken thematisch. Het uitgangspunt is steeds om een thema zo gevarieerd mogelijk aan te vliegen, met zo min mogelijk ‘werkbladgehalte’. Via de meervoudige intelligenties van Gardner zoeken we verschillende manieren van uitwerken, zodat ieders talent aan bod kan komen en je in sommige gevallen juist even uit je comfortzone moet.

We besteden ook aandacht aan expliciet leren door het aanbieden van Spaans. Een taal leren vereist automatiseren van woordkennis, toepassen van wat je geleerd hebt, en kinderen kunnen met elkaar in gesprek. Het is ook een goede voorbereiding op het aanbod dat ze op de middelbare school zullen krijgen. Extra voordeel: Omdat Spaans een Romaanse taal is, bereidt het voor op Latijn en Frans.

Het onderwijs dat gegeven wordt, is dus gericht op het aanmoedigen van divergent denken (in tegenstelling tot de reguliere school, waar vaak alleen goed/foutopdrachten gemaakt worden), het ontwikkelen van eigen vragen en probleemoplossend denken. Doordat alle kinderen (hoog)begaafd zijn, kunnen ze op hun eigen niveau communiceren en leren. De leermaterialen waar gebruik van wordt gemaakt zijn hierop aangepast.

Er wordt gezorgd voor een veilige sfeer, gevarieerd aanbod en diepgang. En humor, niet te vergeten.

Signalen

Bij de volgende signalen is het zéker goed om uit te zoeken wat er aan de hand is en of plusonderwijs passend is voor je kind.

Jouw kind:

NB: Je kind hoeft niet getest te zijn om deel te nemen, als ouders besluiten dat hun kind dit nodig heeft en school geeft daar toestemming voor, doen we een intakegesprek. Je kind kan gratis een ochtend meedraaien om te kijken of het aansluit bij zijn behoefte.

Kom gerust een keer kijken

Het is altijd mogelijk om in onderling overleg een aantal ochtenden mee te draaien. Dan kun je zelf ervaren dat dit aanbod aansluit bij wat je kind nodig heeft. Je meld je aan voor 4 ochtenden (tegen gereduceerd tarief). Daarna besluit je of je definitief aansluit.
Meedoen aan een talentklas van Kolibrie kan een heel ander beeld van het kind geven dan op school gezien wordt. Dit kan waardevolle input zijn om met school in gesprek te gaan.