PlusKlusKlas


Plusonderwijs voor kinderen van 5-8 jaar

De PlusKlusKlas is een plusklas voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Is jouw kind een hoogvlieger? Wil hij de hemel bestormen met zijn vragen? Heeft hij meer diepgang nodig dan op school mogelijk is?
Dan kan een ochtend per week verdieping en verbreding met ontwikkelingsgelijken uitkomst bieden.

Wat is de PlusKlusKlas?

De PlusKlusKlas is een initiatief om bovenschools verrijking te bieden aan jonge hoogbegaafde kinderen (5 tot en met 8 jaar). Iedere woensdagochtend gaan we met de kinderen dieper in op uiteenlopende thema’s.

TIJD

Woensdag van 9.00 – 12.00 uur (ervoor een kwartier inloop)

LOCATIE

Florijnstraat Delfgauw

Kosten

Ouders betalen deelname per blok (van vakantie tot vakantie). Een dagdeel kost €45,-

Waarom een PlusKlas?

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn vaak met heel andere of diepgaandere interesses bezig dan de andere kinderen in de klas. Onderwijs is gericht op ‘gemiddeld’ niveau en sluit daardoor vaak niet aan bij wat deze kinderen al kunnen. Soms passen ze zich aan en laten niet meer zien wat ze kunnen, soms gaan ze uit frustratie wangedrag of clownesk gedrag vertonen, soms trekken ze zich terug in hun eigen wereld. Omdat ze over andere dingen willen praten dan klasgenootjes is het dan lastig om aansluiting te vinden bij de rest van de groep. Ten onrechte kan dan de indruk ontstaan dat ze niet sociaal vaardig zijn.
Speciaal hierom is het initiatief van een PlusKlusKlas ontstaan. Eén ochtend in de week les krijgen met ontwikkelingsgelijken kan heel positief werken, is de ervaring.

Wat doen we?

Het onderwijs dat gegeven wordt, is gericht op het aanmoedigen van divergent denken, het ontwikkelen van eigen vragen en nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken. Doordat alle kinderen (hoog)begaafd zijn, kunnen ze op hun eigen niveau communiceren en leren. De leermaterialen waar gebruik van wordt gemaakt zijn hierop aangepast. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling alleen cognitief bezig te zijn. Een deel van de ochtend is het mogelijk vrij te spelen.

‘Hier een hele blije moeder ??. Mijn zoon vond het ontzettend leuk!! Geloof mij dat zegt heel veel! Ik maak K. zelden mee dat hij iets daadwerkelijk ‘leuk’ vindt, laat staan dat hij meedeelt elke woensdag terug te willen komen! Dit maak ik zelden mee, dus ik ben heel gelukkig! Volgens mij heeft hij het gevoel dat hij thuis komt en dat kent hij niet! Dank!
Hij deelde mij mee dat hij zelfs een vriend had gevonden hoe mooi!’

Dank dank! Dat dit bestaat!

Voor wie is de PlusKlusKlas?


De PlusKlusKlas is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van 5 jaar t/m 8 jaar, kinderen die meer diepgang willen dan op school mogelijk is binnen de kleuter- en middenbouwgroepen.

Je kind hoeft niet getest te zijn om deel te nemen, als ouders besluiten dat hun kind dit nodig heeft en school geeft daar toestemming voor, doen we een intakegesprek. Je kind kan gratis een ochtend meedraaien om te kijken of het aansluit bij zijn behoefte.

Voor oudere kinderen is er de Kolibrie-Klas. Deze vindt plaats op vrijdagochtend. Kinderen die in de PlusKlusKlas gestart zijn kunnen naar deze plusklas doorstromen.

Meld je aan voor een wenochtend

‘Wat bedenken jullie toch iedere keer een leuke invulling van de lessen. Super! Ook zo fijn om als ouders wekelijks de blog te ontvangen. Bij de laatste blog bedacht ik me dat het een kunst is om de kinderen zich zo veilig te laten voelen dat ze emoties gaan uitbeelden etc. Kortom, even een berichtje uit waardering.’

Signalen

Bij de volgende signalen is het zéker goed om uit te zoeken wat er aan de hand is en of plusonderwijs passend is voor je kind.

Jouw kind:

Door wie?

Het onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd door Hilde Cromjongh, leerkracht en opgeleid ECHA-specialist in gifted education. Er wordt gezorgd voor een veilige sfeer, gevarieerd aanbod en diepgang. En humor, niet te vergeten.

Daarnaast zoeken we samenwerking met verschillende musea om thema’s meer diepte te geven. Thema’s die aan bod gekomen zijn, zijn bijvoorbeeld ‘havens en water’, ‘bouwen en architectuur’ en ‘archeologie’.

Thema’s

In de plusklassen van Kolibrie werken we thematisch. Lekker diep in een onderwerp duiken.

Thema archeologie

Kom gerust een keer kijken


Het is altijd mogelijk om in onderling overleg een ochtend mee te draaien. Dan kun je ontdekken of dit aanbod aansluit bij wat je kind nodig heeft.
Signaleren: Meedoen aan de PlusKlusKlas kan een heel ander beeld van het kind geven dan op school gezien wordt. Dit kan basis zijn om met school in gesprek te gaan.

‘Van tevoren had hij gezegd dat hij alleen maar even met mij wilde gaan kijken, maar zéker geen spelletje zou gaan doen.
En toen bleef hij 2 1/2 u plakken…..!?!
R. is razend enthousiast over jullie lessen. Hij zegt dat het zo jammer is dat het zoveel dagen duurt voordat het weer woensdag is. Fijn dat hij het zo naar zijn zin heeft.

Nog vragen?

Klik hier voor FAQ over de plusklassen.