Coaching en advies voor ouders en school


Wat kan ik voor je doen?

Ouders – advies en coaching


Soms gaat opgroeien zonder noemenswaardige problemen. Maar als je kind uitzonderlijk is qua begaafdheid, is het anders dan andere kinderen en dat maakt opvoeden en opgroeien net wat lastiger of véél lastiger (afhankelijk van kind en omgevingsreacties).

Jij loopt tegen andere dingen aan, en hebt daardoor niets aan goedbedoelde tips van andere ouders.

Hoe zou het voor jou zijn als als je van gedachten te kunnen wisselen met iemand die begrijpt waar je tegen aanloopt, je zorgen snapt en die weet waar je het over hebt. Zou het prettig vinden als er iemand creatief met je mee wil denken in oplossingen en bij deze ‘extreme’ kinderen extreme gedachten durft te denken? Of de zaken een keer van een andere kant te bekijken en kijken wat dat oplevert?

In een aantal gesprekken zetten we alles op een rij, heb je de talenten van je kind beter in beeld, kun je hem beter ondersteunen in zijn ontwikkeling en kun je beter communiceren met school.

Ik ben graag jouw gespreks- en sparringspartner.

Communicatie met school


Als je kind hoogbegaafd is en andere behoeften heeft dan de gemiddelde leerling op school, is het weleens lastig communiceren met school. Hoewel er steeds meer aandacht is voor hoogbegaafde kinderen is er nog veel onbekend bij leerkrachten. Uit ervaring weet ik dat je je knap machteloos kunt voelen als je weet wat je kind nodig heeft en je zit tegenover iemand die daar heel anders over denkt.

Misschien vind je het prettig om bijgestaan te worden bij dat soort gesprekken. Door iemand die zonder emotionele betrokkenheid op kan komen voor de belangen van uw kind en ook de onderwijswereld van binnenuit kent. Als een deskundige betrokken is bij het gesprek worden aangedragen argumenten onderbouwd en eerder aangenomen.
Vanuit deskundigheid wil ik samen kijken naar wat mogelijk is aan aanpassingen, zodat ook je kind de leerervaringen op kan doen waar hij recht op heeft (ook wettelijk gezien).

School – arrangement


Soms loopt een kind vast en is er aanleiding om extra ondersteuning aan te vragen. De Intern Begeleider van school kan een plan schrijven en daar een arrangement voor aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Er kan heel specifiek een hulpverlener ingezet worden die individuele begeleiding geeft.

Het is zaak om goed naar het kind te kijken en op maat te begeleiden. Als het gaat om hoogbegaafdheid is het van belang om daar een specialist bij te halen.

Vanuit begrip voor de mogelijkheden en onmogelijkheden in de klas, denk ik mee, heel oplossingsgericht. De aanpak wordt bepaald aan de hand van observatie, individuele begeleiding en overleg met leerkrachten, Intern Begeleider en input van ouders.

Wanneer?

Er kan van alles aan de hand zijn waardoor een kind hulp nodig heeft. Doorgaans functioneert een kind dan slecht op een of meerdere gebieden: dat kan sociaal zijn, werkhouding, motivatie, begrip of vaardigheden, executieve functies, welbevinden op verschillende manieren.

Hoe?

Ik ga graag in gesprek met school om de problemen te inventariseren en te overleggen welke stappen wenselijk zijn.

Weer blij naar school


Ieder kind heeft recht op goed en passend onderwijs.

Ik help graag als een kind niet meer met plezier naar school gaat of als er problemen zijn.