Coaching en advies voor ouders en school


Wat kan ik voor je doen?

Ouders – advies en coaching


Soms gaat opgroeien zonder noemenswaardige problemen. Als je kind uitzonderlijk is qua begaafdheid is het anders dan andere kinderen en dat maakt opvoeden en opgroeien soms net wat lastiger of veel lastiger (afhankelijk van kind en omgevingsreacties). Het kan dan fijn zijn van gedachten te wisselen met een (ervarings-) deskundige. Iemand die weet waar je het over hebt, die creatief mee wil denken in oplossingen en bij deze ‘extreme’ kinderen extreme gedachten durft te denken. Of de zaken een keer van een andere kant te bekijken.
Ik wil graag uw gesprekspartner zijn. Desgewenst kan ik een verslag schrijven.

Communicatie met school

Als je kind hoogbegaafd is en andere behoeften heeft dan de gemiddelde leerling op school, is het weleens lastig communiceren met school. Hoewel er steeds meer aandacht is voor hoogbegaafde kinderen is er nog veel onbekend bij leerkrachten. Uit ervaring weet ik dat je je knap machteloos kunt voelen als je weet wat je kind nodig heeft en je zit tegenover iemand die daar heel anders over denkt.

Misschien vindt u het prettig om bijgestaan te worden bij dat soort gesprekken. Door iemand die zonder emotionele betrokkenheid op kan komen voor de belangen van uw kind en ook de onderwijswereld van binnenuit kent. Als een deskundige betrokken is bij het gesprek worden aangedragen argumenten onderbouwd en eerder aangenomen.
Vanuit begrip voor de mogelijkheden en onmogelijkheden in de klas, wil ik samen kijken naar wat mogelijk is aan aanpassingen, zodat ook uw kind de leerervaringen op kan doen waar hij recht op heeft (ook wettelijk gezien).

School – arrangement


Soms loopt een kind vast en is er aanleiding om extra ondersteuning aan te vragen. De Intern Begeleider van school kan een plan schrijven en daar een arrangement voor aanvragen bij het Samenwerkingsverband. Er kan heel specifiek een hulpverlener ingezet worden die individuele begeleiding geeft.

Het is zaak om goed naar het kind te kijken en op maat te begeleiden. Als het gaat om hoogbegaafdheid is het van belang om daar een specialist bij te halen.

Wanneer?

Er kan van alles aan de hand zijn waardoor een kind hulp nodig heeft. Doorgaans functioneert een kind dan slecht op een of meerdere gebieden: dat kan sociaal zijn, werkhouding, motivatie, begrip of vaardigheden, executieve functies, welbevinden op verschillende manieren.

Hoe?

Ik ga graag in gesprek met school om de problemen te inventariseren en te overleggen welke stappen wenselijk zijn.

Weer blij naar school

Ieder kind heeft recht op goed en passend onderwijs.

Ik help graag als een kind niet meer met plezier naar school gaat of als er problemen zijn.