Hooggevoeligheid

Hoogbegaafd = Hooggevoelig


Hoogbegaafde kinderen denken niet alleen anders, ze functioneren ook anders. Ze hebben als het ware een andere bedrading die zorgt voor een intense beleving en ervaring. Dit is zowel van invloed op de beleving van en contact met de buitenwereld als op hun beleving van gevoelens en emoties. De mindmap hieronder geeft hiervan een beeld. (Het ‘zijnsluik’ is ontwikkeld door Tessa Kieboom, een bekende Belgische specialist hoogbegaafdheid en schrijfster van een aantal interessante boeken).

Hooggevoelig – twee kanten

Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit is een intenser ervaren van de wereld om ons heen, in al zijn hoedanigheden. Het betekent dat prikkels en waarnemingen beter worden waargenomen en dieper worden ervaren, of het nu om waarnemingen met de zintuigen of om gevoelens gaat.

Letterlijk ervaren hooggevoelige kinderen de wereld anders dan de meeste andere mensen om hen heen, ze hebben meer radartjes uitstaan die veel prikkels opvangen die allemaal verwerkt moeten worden. Hooggevoeligheid zorgt voor geweldige ervaringen, diep beleefd genieten van dingen die anderen niet eens opmerken. Maar het slurpt ook energie, om alle indrukken te verwerken en te kanaliseren, om aan te passen aan de gangbare manier van leven van tegenwoordig.

Spanning en overprikkeling

Woedeuitbarstingen die uit het niets lijken te komen? Huilbuien naar aanleiding van iets kleins? ‘Overtrokken’ reageren op veranderingen of ‘pijntjes’? Grote kans dat er sprake is van overprikkeling of een informatie-overload. Er is dan bij wijze van spreken sprake van een hoogspanning die ontlading zoekt.

Hooggevoelige kinderen hebben meer te verstouwen. Niet altijd wordt hun gedrag als reactie op overprikkeling goed geïnterpreteerd. Het kind kan zich onbegrepen voelen en niet gezien.
Hoe kun je omgaan met zich opbouwende spanning? Hoe krijg je een goed zelfbeeld als je merkt dat je anders bent en anders reageert dan anderen? Hoe krijg je in de gaten dat hooggevoeligheid ook veel positieve kanten heeft waar je van kunt genieten?

Begeleiding

Graag ga ik met jou en jouw kind verkennen wat er aan de hand is, welke prikkels en indrukken (te) heftig zijn en hoe daarmee om te gaan. En vooral ook: laten ontdekken wat de kwaliteiten zijn van je kind. Zo wordt het makkelijker om met elkaar om te gaan en passend te reageren. Coaching gebeurt in een aantal individuele sessies van een uur. De hoeveelheid bijeenkomsten hangt af van hoe je kind een en ander oppikt en verwerkt, in onderling overleg bepalen we wanneer de doelen bereikt zijn.

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Maak een belafspraak of mail.