Hoogbegaafdheid

Is mijn kind hoogbegaafd?


Hoogbegaafdheid is een complex fenomeen en daardoor moeilijk te vangen in een lijstje. Er zijn echter wel signalen die in de richting van een ontwikkelingsvoorsprong kunnen wijzen. Die aanwijzingen zie je in de mindmap hieronder. Met de kanttekening dat niet alle genoemde signalen te zien hoeven te zijn wil er van hoogbegaafdheid sprake zijn. Het kan zelfs zijn dat jij bij sommige punten het tegenovergestelde waarneemt bij jouw kind.

Hoogbegaafdheid kan vooral gezien worden als ‘anders denken’. Het betekent in de praktijk dat alle varianten die bij normaal begaafde kinderen bestaan (oneindig veel dus), ook in hoogbegaafde versie voorkomen. Je zou het kunnen zien als ‘extreme versies’.

Signalen

Hieronder zie je een overzicht van dingen die je vaak ziet bij hoogbegaafde kinderen. Herken je dingen?

Zes types

Hieronder zie je de omschrijving van zes typen die Betts en Neihart hebben onderscheiden binnen hoogbegaafdheid. 
Het ideale type staat bovenaan: de zelfstandige leerling. Bij alle ondersteuning en aanpak proberen we zoveel mogelijk de eigenschappen en het gedrag van de ‘zelfstandige leerling’ te bereiken.

De overige types hebben hun eigen typerende gedrag en manifesteren zich ook heel anders. Lees ze eens om te kijken of je iets herkent.

Het zelfstandige kind


Het succesvolle kind


Het uitdagend creatieve kind


Het kind dat onderduikt


Het dubbel-bijzondere kind


De drop-out


Help!

Zoals je ziet kunnen er allerlei factoren zijn die zorgen dat een kind niet optimaal kan functioneren of presteren.
Goed om dat in beeld te krijgen en samen na te denken over een passende koers.

Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen.