Faq over de TalentKlassen

Mijn kind zit al in een plusklas op school, wat voegt een Kolibrie TalentKlas toe?

Het is heel fijn als er op de eigen school ook al aandacht en aanbod voor deze doelgroep is! De ervaring is dat de Kolibrie een waardevolle toevoeging kan zijn, juist omdat het buiten de schoolsetting gebeurt, zowel qua locatie als wat betreft klasgenoten.

Ook het feit dat de PlusKlusKlas en de Kolibrie-Klas een heel dagdeel zijn en niet maar een paar uur, draagt bij aan de beleving van verrijking en ander aanbod.
Omdat dit een bovenschools initiatief is, kom je gemakkelijker in contact met andere hoogbegaafde kinderen.

Mijn kind is niet getest, mag het toch deelnemen?

Uw kind hoeft niet getest te zijn om deel te nemen, als u denkt dat dit bij uw kind past hebben we een intakegesprek. School moet bovendien toestemming geven omdat de PlusKlusKlas en de Kolibrie-Klas onder schooltijd plaatsvinden.
Een intakegesprek gebeurt vaak telefonisch, waarna we een afspraak maken om een keer een ochtend mee te draaien.
Tot vijf jaar mag een kind overigens een dag school missen en hoef je formeel geen toestemming te krijgen van school.

Hoe krijg ik toestemming van school?

U krijgt een toestemmingsformulier gemaild. De directie van school kan dit invullen en ondertekenen.

Krijgt school ook iets mee van wat er gedaan wordt?

Via een blog met foto’s kunnen leerkrachten en geïnteresseerden volgen wat het thema is en hoe dat invulling krijgt. Leerkrachten krijgen dit automatisch via de mail binnen.

Mijn kind is ‘thuiszitter’, kan hij meedoen?

Soms loopt een kind zo vast op school dat het uiteindelijk thuis komt te zitten. Dat kan allerlei redenen hebben. Een vervelende situatie, want ieder kind wil graag gewoon onderwijs krijgen en contact met leeftijdgenoten.
In zo’n geval gaan we in overleg wat er speelt en kan het kind (eventueel na persoonlijke kennismaking) proberen of een plusklas een oplossing kan zijn voor één dagdeel in de week.

Ik vind het fijn om toch een IQ-test af te laten nemen. Waar kan ik dit laten doen?

Het is belangrijk dat een IQ-test gedaan wordt door iemand die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Zo kunnen misdiagnoses voorkomen worden en wordt onderpresteren en faalangst beter herkend. Soms is het fijn om naast een IQ-test ook een aanvullende persoonlijkheidstest te doen om een breder beeld te krijgen.
Als u een mail stuurt ontvangt u een lijstje met psychologen die gespecialiseerd zijn.

Hoe vaak zijn de Talentklassen van Kolibrie?

Gedurende alle schoolweken is er wekelijks een bijeenkomst van een dagdeel.
U kunt zolang er plaats is op ieder moment instappen.