Kolibrie TalentKlas 5-8


kolibrie-avatar

Blog

Blog 08 October 2020

Filosofie: bestaat dat, niks weten?

Onderwerpen van vandaag:

  • Abstract denken met filosofie
  • Slimme vragen stellen en handige hints bedenken (raadkoffer)
  • Aesopus-fabel kiezen en lezen
  • Wat we weten over de Grieken zien we vooral op taferelen op de vazen
  • Aanpassen aan de opdracht: versieren met zwarte verf, Grieken hadden geen kleuren
  • Kleine introductie op de bouwkunst/tempels
  • Creatief elementen verbinden tot een verhaal (toneel)
  • Samenwerken en jezelf presenteren in een minivoorstellinkje

Filosofie is steeds opnieuw vragen stellen over dingen, en daardoor allerlei kanten van iets ontdekken. Bij de Grieken waren verschillende filosofen bekend en belangrijk. Bijvoorbeeld Socrates, hij is beroemd geworden om zijn manier van vragen stellen. Wij gaan in de PlusKlusKlas vandaag filosoferen met elkaar over niks weten, bestaat dat? Of is er altijd wel iets dat je weet? Zijn er momenten dat je niks weet? Daarvoor starten we met een filmpje over Mier en Eekhoorn, zij schrijven elkaar brieven over wat er kan bestaan. (Leuke les van Filosovaardig).

Daarna gaan we in op vragen als: Zou het fijn zijn om niets te weten? Wanneer weet je iets? Wanneer weet je het zeker? Sommige kinderen gaan mee met de gedachtenkronkels die je hiervan kunt krijgen, anderen luisteren nog meer. Goed om de gedachtegang van anderen te volgen, en leuk dat de stelling van weer een andere oproept bij een ander.

De vazen die we vorige week gemaakt hebben zijn hard en kunnen beschilderd worden. Het zijn niet voor niks jonge kinderen, ze vinden het moeilijk dat er alleen zwart is… Daar moesten de Grieken het ook mee doen. Een meisje heef een afdruk van de Griekse vazen van haar oma meegenomen, daar kijken we natuurlijk ook even naar.

We hebben het eerder over de verschillende soorten goden gehad. Zij werden vereerd in tempels. We kijken er een kort filmpje over. Wat valt ze op?

Tot slot doen we drama. Ze krijgen allemaal een ‘wie-kaart’, per groepje een ‘wat-kaart’ en een ‘waar-kaart’. Dat zijn niet perse logische combinaties, dus ze moeten er samen uitkomen om er een verhaal van te maken. Daarna ook nog uitvoeren. Iedereen durft, voor sommigen is dat een prestatie, dus geslaagde les.