Kolibrie TalentKlas 5-8


kolibrie-avatar

Blog

Blog 21 November 2019

Water in alle hoedanigheden

Verslag van woensdag 20 november 2019

  • Gesprekje over hoeveel regen er in Nederland valt: 880 mm. per jaar. Dat leidt tot een onderzoekje hoeveel dat eigenlijk is. Dus rekenen met mm, cm en m. (net niet, blijkt).
  • We kijken een presentatie over de verschillende fasen van water: het kan vast, vloeibaar en gasvormig zijn. De temperatuur heeft invloed op de watermoleculen. Hoe dat werkt spelen we uit. Vast: weinig beweging, dicht bij elkaar.Vloeibaar: bewegend maar in contact. Gas: los van elkaar vliegend door de ruimte.
  • Proefje : hoe ontstaat regen? Daar is afkoelende hete lucht voor nodig en daar gebruiken we kokend water voor en ijsklontjes in een deksel. De damp condenseert op het koude oppervlak en gaat vallende druppels produceren. In het klein gebeurt dat ook op de spiegel in de badkamer als je doucht. En als je ertegen blaast met je warme adem (proberen we uit).
  • Filmpje over de waterkringloop en een grappig lied over de fasen van water. Daarna mag iedereen een waterkringloopkijkdoos maken. Vinden ze leuk! Ieder op zijn eigen manier, creatieve ideeën. De een wat sneller dan de ander. Volgende keer even een korte presentatie waarbij ze met de doos een kringloop uitleggen.
  • Bij het buitenspelen vonden we zowaar ijsbrokjes op het plein.