Kolibrie TalentKlas 5-8


kolibrie-avatar

Blog

Blog 30 June 2019

Wat kun je veel doen en ontdekken met water!!

Verslag van woensdag 26 juni 2019:

  • Toen ik aan het voorbereiden was, was het 30+ graden. Ik zat te prakkizeren wat we zouden gaan doen in de PlusKlusKlas. Hmm, warm, dan willen we water! Op woensdag is het ineens niet meer zo warm, maar evengoed een dankbaar onderwerp!
  • Bij binnenkomst staan er teiltjes water en attributen klaar. De eerste die binnenkomt loopt ernaartoe en vraagt ‘Wat moeten we doen?’. Tja, dat moeten ze zelf bedenken. Er komen kinderen en ideeën bij, er wordt een milkshakemachine gebouwd. De buisjes leiden naar verschillende emmers. De pipetten doen het ook leuk!
  • Proefje: een druppel water op papier, kun je die in beweging brengen? Blad schuin, blazen, het lukt nauwelijks. Vervolgens krijgen ze een vel bakpapier. Dat is leuk dat gaat veel beter! Ze mogen experimenteren. Na afloop bespreken we hoe het verschil ontstaat.
  • De kinderen willen op de grond picknicken in de klas met eten en drinken. Zitten we mooi dichtbij het whitebord, daar maken we samen een mindmap over water.
  • Na het buitenspelen krijgt iedereen een vel aluminiumfolie. Ze mogen daarvan een boot maken. Daarna kijken we welke boot het meeste knikkers kan dragen. We zien welke modellen het goed doen, daar zijn conclusies uit te trekken (doen ze ook).
  • Afronden met een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe drijven werkt en een quiz over drijven.