HB in beeld


kolibrie-avatar

Blog

Blog 17 February 2019

De eerste cursus Positive Discipline afgerond

De eerste training Positive Discipline was een succes!

6 Weken geleden zijn mijn collega Mariska van der Meijs en ik gestart met een grote groep van maar liefst 18 enthousiaste ouders met de training Positive Discipline.
Deze ouders wilden leren hoe zij hun kinderen zo konden begeleiden dat zij voldoende eigenschappen en vaardigheden leerden om zich goed staande te houden in de wereld om hun heen.

Belangrijke eigenschappen zijn onder andere:
1. Geloof in eigen kunnen
2. Probleemoplossende vaardigheden
3. Eigen motivatie om te leren
4. Veerkrachtig
5. Respect voor zichzelf en voor anderen.
En nog veel meer.

In 6 intensieve avonden hebben we aan allerlei thema’s gewerkt waarbij ervaren en intensief geoefend werd met tot nu toe gebruikte tools en nieuwe tools. Belangrijk onderdeel van de hele training is de boodschap dat iedereen manieren zoekt om erbij te horen, te voelen dat je geliefd bent en belangrijk. Als je kind denkt dat hij niet geliefd is of er niet bij hoort, probeert hij meestal om die liefde terug te krijgen, of hij kwetst anderen om het betaald te zetten. Soms willen kinderen het opgeven omdat zij denken dat het onmogelijk is om dingen goed te doen en erbij te horen. De dingen die ze doen als ze zich ongeliefd en onbelangrijk voelen zijn vaak verkeerde manieren om het gevoel te krijgen dat ze erbij horen en belangrijk zijn.

We noemen deze de ‘vier verkeerde doelen van gedrag’.

Dit zijn:
1. Overmatige aandacht
2. Misplaatste macht
3. Wraak en 
4. Terugtrekken, of het opgeven.
In de 6 avonden hebben we aandacht besteed aan deze verkeerde doelen maar ook de eigen bijdrage van ouders daarin. We hebben aandacht besteed aan je eigen manier van reageren in stresssituaties vanuit je eigen onbewuste, als kind opgeslagen, overtuigingen over wat je het beste kan doen om stress, ontmoediging, vernedering enz te vermijden.

Verkeerde overtuigingen:
Kinderen zijn zich niet bewust van hun verkeerde doelen omdat die gebaseerd zijn op (verborgen) overtuigingen. Wanneer je eenmaal begrijpt dat kinderen doen wat zij doen omdat ze ontmoedigd zijn, kun je manieren bedenken om hen te bemoedigen wanneer ze ontmoedigd zijn.
Je bent veel effectiever als jij de overtuiging achter het gedrag aanpakt in plaats van alleen het gedrag. 
Een van de beste manieren om de gecodeerde boodschap van je kind te snappen is te kijken wat jouw eigen emotionele reactie is op het verkeerde gedrag. Als jouw emotionele reactie op het gedrag van je kind is dat je je geërgerd, geïrriteerd, schuldig of bezorgd voelt, kan het zijn dat je kind overmatige aandacht (1) vraagt.
Aan al deze zaken is aandacht besteed.

Reacties:
Afgelopen woensdagavond hebben we de training met een trots en positief gevoel afgesloten. Het was een hele mooie reis die wij samen met al deze moedige ouders hebben afgelegd. 
Een aantal reactie van ouders waren:
1. Ik heb veel geleerd. De verschillen tussen oudste, middelste en jongste kinderen hebben mij veel inzicht gegeven.
2. Ik let nu op hoe ik een boodschap breng, ik ben bezig met het omvormen van woorden. Dit heeft een groot positief effect op mijn kinderen. Zij doen nu vanuit zichzelf allerlei dingen.
3. Wij hebben bijna geen ruzie meer met elkaar. Ik kom nu tot een gesprek met mijn kind.
4. Ik begrijp mijn kind nu veel beter waardoor er weer verbinding is ontstaan.
5. Het luisteren naar mijn kind en hun eigen waarde creëren. Niet bestraffen en ontmoedigen. De dingen zo brengen dat het overkomt. 
6. Een kind wil erbij horen, een lastig kind is een ontmoedigd kind.

Jij kunt dit ook leren:
Wij gunnen alle ouders deze mooie ervaringen en wij gunnen ook alle kinderen ouders die zich bewust zijn geworden van hun eigen gedrag en het effect daarvan op hun kinderen.
Indien jij ook, na het lezen van dit verhaal, geïnteresseerd bent in het volgen van een training, stuur dan een mail naar mariska@reiswijze.nl of naar hilde@kolibrie-talentcoaching.nl. Wij gaan door!

Mariska en Hilde