Kolibrie TalentKlas 9+


kolibrie-avatar

Blog

Blog 14 January 2019

Koppie gebruiken in de Kolibrie-Klas

Verslag van vrijdag 11-1-19:

Op de nieuwe locatie voor de Kolibrie-Klas, dat is even wennen voor sommige kinderen. Zo was de ochtend:

  • Spel naar keuze, opruimen
  • Spaans: liedje leren/zingen en op eigen niveau verder werken
  • Verschillende intelligenties leren kennen: analytisch, creatief en praktisch. Wat hoort daarbij, waar ben jij sterk in?
  • Verjaardag vieren, eten en drinken
  • Filmpje over vroege menssoorten naar aanleiding van vragen en antwoorden bij het thema taal. Mensen van nu hebben nog steeds 2-3% Neanderthaler-DNA.
  • Buitenspelen
  • Kolibrie-uitdaging: In een groepje iets bedenken en fabriceren dat zo hoog mogelijk is en zoveel mogelijk knikkers kan bevatten. Ieder groepje krijgt beperkte materialen. Probeer gebruik te maken van elkaars intelligentie/sterke kanten, werk samen.
  • Uitproberen, meten, wegen, uitkomst noteren
  • Reken je score maar uit (hoogte x gewicht)
  • Nabespreken en evalueren

Was leuk om te zien dat sommige kinderen eerst bij anderen gingen vragen welke intelligentie zij hadden om te kijken wat een goede match zou kunnen zijn.

Iedereen was tevreden met de samenwerking, er was naar elkaars ideeën geluisterd.

Wat zou je anders doen? Hierbij kwam het antwoord: een wandje om de tafel zodat andere kinderen jouw oplossing niet kunnen zien en gebruiken. Afkijken is een vorm van praktisch intelligent, dat is weer een andere manier van hiertegen aankijken. Sommige oplossingen worden beter door iets wat al bestaat na te maken en te kijken wat beter kan.

Hieronder foto’s van de ochtend. Klik hier vanuit de mail om de foto’s groot op de website te zien.