HB in beeld


kolibrie-avatar

Blog

Blog 29 May 2014

Een hoogbegaafd kind in de klas. Hoe kun je daar het best mee omgaan?

Als je voor de klas staat is het een grote uitdaging om ieder kind tot leren te brengen. Wat kun je als leerkracht doen voor hoogbegaafde kinderen in de klas?

20 tips!

 1. Neem het kind serieus, communiceer op gelijk niveau.

 2. Sta toe dat het kind op sommige gebieden misschien al meer weet dan jij.

 3. Geef het kind structuur.

 4. Vertel naar welk einddoel de oefeningen leiden.

 5. Houd in gedachten dat hoogbegaafde kinderen aan één tot twee keer uitleg voldoende hebben.

 6. Compacten, het indikken van de lesstof, is daardoor noodzakelijk.

 7. Verdiepen en verrijken van de lesstof is een goede invulling van de tijd die zo ontstaat.

 8. Begeleid hoogbegaafde kinderen bij eigen taken, laat ze niet volledig zelfstandig door de stof werken.

 9. Stel eisen waaraan het werk moet voldoen. 

 10. Aangepast werk is in plaats van standaard lesstof, niet erbovenop.

 11. Zorg voor lesstof die aansluit bij het leerniveau van het kind.

 12. Leg het regelmatig complexe vraagstukken voor waar het kind eigen oplossingen voor moet bedenken.

 13. Sluit waar mogelijk aan op eigen interesses van het kind.

 14. Geef feedback op proces en leerhouding.

 15. Houd rekening met de intense beleving en gevoeligheid die hoogbegaafde kinderen vaak hebben.

 16. Probeer activiteiten te organiseren met ontwikkelingsgelijken.

 17. Leg het uit als op een bepaald moment gemaakte afspraken anders lopen.

 18. Wees niet te bang voor zogenaamde ‘hiaten’. Deze zijn vaak snel weggewerkt.

 19. Neem ouders serieus.

 20. Blijf samen kijken naar wat in het belang is van het kind, ook als dat ‘spannende’ beslissingen inhoudt.

Succes!


Deel de link van deze blog zodat anderen ook kunnen profiteren van deze tips. Als je de tekst wilt gebruiken, graag met bronvermelding.

Wat werkt voor jou? Deel het in het commentaarveld hieronder!