Review Coaching


kolibrie-avatar

De training over beperkende en bevrijdende gedachten keert binnen ons gezin nog regelmatig terug

Onze zoon Yannick is gedurende de basisschool erg leergierig en kijkt graag mee bij het meer uitdagende leerwerk van zijn oudere zus. Na het overslaan van groep 7 komt hij als 11-jarige in de brugklas van het gymnasium. De eerste maanden heeft hij wat last van faalangst. Hij is bang fouten te maken, te laat te komen en minder goede cijfers te halen. We geven hem op bij Kolibrie voor een training van Hilde.

De eerste twee lessen waren voor Yannick erg wennen. Hij was gewend dat er iets van hem verwacht werd en dat hij iets goed of fout kon doen. In plaats daarvan leerde hij meer over zijn eigen denkwijze en zijn eigen kunnen. Dat was even schakelen. Een interview met mensen om hem heen gaf hem inzicht dat er zoveel meer is dan leren en presteren op school. Mensen waarderen hem om hele andere zaken dan schoolprestaties, een eye-opener!

De training over beperkende en bevrijdende gedachten keert binnen ons gezin nog regelmatig terug. Als iemand teleurgesteld is of ergens tegen opziet, wordt de strekking van de les even herhaald en worden beperkende gedachten hardop omgebogen in een bevrijdende gedachte.

De faalangst is naar de achtergrond geraakt. Fouten mogen worden gemaakt en het vertrouwen in eigen kunnen is gegroeid. Hilde dank voor de waardevolle training.