Kolibrie
stokroos
Title of Image

Meer over Hilde Cromjongh

Ik ben Hilde Cromjongh, moeder van drie kinderen (meisje, jongen, meisje) en een groot deel van mijn leven werkzaam geweest in het onderwijs. Toen onze zoon 10 jaar was, was er aanleiding om hem te testen en zo kwam hoogbegaafdheid in mijn leven. Wat ik allemaal zag gebeuren vanaf het moment dat hij getest werd en hoogbegaafd bleek te zijn, triggerde mij om mij erin te verdiepen en er heel veel over te lezen en uiteindelijk ook een opleiding te doen tot specialist hoogbegaafdheid.

Het werd mij duidelijk dat hoogbegaafdheid een complex, interessant en veelzijdig fenomeen is, met allerlei soorten uitingen. Een doelgroep die mij na aan het hart ligt!

Portret van Hilde

Hoogbegaafdheid kan een fijne eigenschap zijn, maar ook voor problemen zorgen. Soms heeft een kind een zetje nodig, ik wil graag die zetjes geven. Net als ouders speelt school een belangrijke rol in het welzijn van kinderen. Ik kijk graag kritisch mee wat er kan of moet veranderen om een kind weer goed in zijn vel te laten zitten en met plezier naar school te laten gaan.

Mijn creativiteit en gedrevenheid gebruik ik om plusonderwijs vorm te geven voor kinderen in de basisschoolleeftijd bij de PlusKlusKlas en de KolibrieKlas.

Mijn kennis, intuïtie en empathie zet ik in om hoogbegaafde kinderen en hun ouders en begeleiders te begeleiden en adviseren.

Passie

Als leerkracht in het basisonderwijs heb ik al vaak ervaren dat kinderen alleen kunnen gedijen als ze gezien worden in hun eigenheid en mogen zijn zoals ze ‘bedoeld’ zijn. Als ze zich om wat voor reden dan ook, zoveel moeten aanpassen dat het ten koste gaat van hun persoonlijkheid en zelfvertrouwen, is er reden tot ingrijpen.

Bij mijn eigen kinderen (nu 17, 15 en 12 jaar) heb ik de heftige gevolgen van niet in jouw eigenheid kunnen functioneren zelf meegemaakt. Ik zag de metamorfose van mijn zoon na de uitslag van de IQ-test waaruit bleek dat hij hoogbegaafd was. Ik zag wat er veranderde nadat zijn leerstof werd aangepast. Van een lusteloos kind zag ik hem weer veranderen in het enthousiaste leergierige kind dat ik me herinnerde van toen hij een kleuter was. Hij snapte nu dat hij niet ‘niet leuk’ was, maar gewoon met andere dingen bezig dan de meeste kinderen om hem heen, een hele opluchting. Tot zijn eigen verrassing bleek ‘meer en moeilijker’ leuker! Weg lusteloosheid en vermoeidheid.

Hoogbegaafdheid greep me, ik wilde er alles over weten! Ik las alles wat los en vast zat en heb uiteindelijk de ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education gedaan.
Het werd mij al gauw duidelijk: hoogbegaafdheid staat niet garant voor succes, het kent zijn eigen problemen en daar moet passend mee omgegaan worden. Kennis over de impact van hoogbegaafdheid is daarvoor een vereiste. Ik wil graag die kennis verspreiden, om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven gelukkig op te groeien.

Missie

Vanuit mijn persoonlijke ervaring als moeder, als leerkracht, als specialist, wil ik bijdragen aan een zo goed mogelijk functioneren van ieder hoogbegaafd kind, zodat ze gemotiveerd en gelukkig blijven.

Overtuiging

Ik geloof dat ieder hoogbegaafd kind opbloeit als het buiten zijn comfortzone durft te treden. Voor hen kan die stap soms extra groot zijn. Het is geweldig als een kind zelfvertrouwen op kan bouwen en het durft om uitdagingen aan te gaan, met alle mogelijke fouten die daarbij horen.
Ik geloof dat je door goede feedback te geven kunt inspelen op de behoeften van je kind en het kunt helpen groeien en zo faalangst en onderpresteren voorkomen. Daarbij staat een liefdevol begrip voorop.

Hilde in beeld,

klik voor vergroting

Mijn mindmap