Kolibrie
stokroos
Title of Image

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hoe kan ik als bedrijf iets teruggeven aan de samenleving?

HB 015

HB 015 is een stichting die een platform wil bieden aan iedereen die iets wil betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Kernwoorden: positief, verbinding, kennis delen.
Ik vervul het voorzitterschap van deze Stichting en draag samen met een aantal andere mensen actief bij aan het in gang zetten van laagdrempelige bijeenkomsten, workshops voor volwassenen en kinderen en zoeken naar mogelijkheden binnen de politiek om de behoeften van hoogbegaafde kinderen op de kaart te zetten.

DOEL

DOEL helpt mensen met een psychiatrische achtergrond en een sociale kwetsbaarheid hun plaats in de samenleving (weer) in te nemen. Hiervoor gebruikt DOEL een professioneel aanbod van zowel arbeidsmatige als creatieve, educatieve en sportieve activiteiten.
Kijken naar de mogelijkheden naast de kwestbaarheid, dát is DOEL. Het drukwerk voor Kolibrie wordt verzorgd door de Repro-afdeling van DOEL. http://www.mijndoel.info/6/home.html