Kolibrie
stokroos
Title of Image

Mindset

Een heel belangrijke en bepalende factor in houding tegenover fouten is mindset. Het blijkt dat de manier waarop je tegen intelligentie (op welk gebied dan ook) aankijkt, grote gevolgen heeft voor je beleving van fouten, falen en mislukking.

Er zijn twee soorten mindset. Eén gaat ervan uit dat intelligentie een vaststaand gegeven is dat niet veranderbaar is. Het leidt tot ideeën als ‘je bent slim, of niet’, ‘ik ben nou eenmaal niet goed in wiskunde’, ‘tekenen zal ik nooit goed in worden’ en variaties hierop.

Deze mindset heet fixed, omdat de basis  van waaruit je leert vaststaat (en je dus vastzit). De fixed mindset zal fouten zien als ontmaskeraars: zie je wel, eigenlijk ben je niet slim. De fixed mindset-mens zal prestaties leveren om positieve beoordelingen binnen te halen, bevestigingen van het feit dat ze een ‘slim persoon’ zijn.  Binnen deze mindset zit je opgesloten binnen je eigen beeld van jezelf.

De tegenovergestelde mindset heet growth omdat mensen in deze mindset ervan uitgaan dat intelligentie veranderbaar is, dat je beter kunt worden in vaardigheden door te oefenen, te leren van fouten en door inzet steeds beter te worden.Plezier speelt in het proces van leren binnen een growth mindset een veel grotere rol dan binnen de fixed mindset. Je kunt overigens voor verschillende vaardigheden in een verschillende mindset zitten.

Fixed mindset
Growth mindset