Kolibrie
stokroos
Title of Image

SmartStart Begeleiding van middelbare scholieren

Hoogbegaafden die naar de middelbare school gaan, presteren niet altijd zoals je zou verwachten. Onderpresteren, slechte cijfers halen, als ouder kun je je er flink machteloos door voelen. Om goede resultaten te halen is meer nodig dan een goed verstand. Specifieke denkpatronen van hoogbegaafden kunnen onderpresteren ondersteunen. Bewustwording daarvan geeft de mogelijkheid om ze te veranderen. Leren is niet altijd leuk, er moet voor gewerkt worden.

Leren leren is noodzakelijk, maar hoe doe je dat? SmartStart is een individueel begeleidingstraject waarin je kind leert huis- en leerwerk te analyseren en een aanpak te zoeken die past bij zijn of haar persoonlijke leerstijl. Plannen is een onontbeerlijke vaardigheid als je veel huis- en leerwerk op krijgt. Niet alle jongeren beheersen die vanzelf, ook daar is aandacht voor.

Doel van SmartStart:

SmartStart helpt bij het zelf nemen van verantwoordelijkheid en kiezen voor een actieve werkhouding die leidt naar succes.

Omdat de begeleiding individueel is kan ingezoomd worden op specifieke ontwikkelpunten.

stel een vraag

Onderpresteren, wat is dat eigenlijk?

Jij bent misschien zo iemand bij wie het allemaal ‘aan kwam waaien’ op de basisschool. Een kind dat niet veel nieuws hoorde van de juf en zonder herhaling zich de stof ook wel eigen maakte. Het kan goed zijn dat je dan met de verkeerde verwachtingen naar de middelbare school gegaan bent. Je had misschien verwacht dat de leerstof nu eindelijk wat moeilijker zou worden en dat valt tegen, dus er is geen noodzaak tot inspanning, het lukt allemaal met gemak. Of je loopt ertegenaan dat je heel veel weet van een onderwerp maar dat je veel letterlijk moet reproduceren en dat is lastig. Het blijkt dat je veel informatie moet ‘stampen’ en dat lukt niet.

Onderpresteren betekent dat een kind niet op het niveau presteert dat bij zijn denkniveau past. Dat kan op twee manieren: Wel goede cijfers halen maar voor stof die eigenlijk veel te makkelijk is. Of slechte cijfers halen voor stof die je eigenlijk wel aan zou moeten kunnen.

Hoogbegaafde kinderen hebben op de basisschool vaak geen noodzaak gehad om zich in te spannen bij leren en hebben dat dus nooit geleerd. Er kan een moment komen op de middelbare dat zich dat wreekt en dat cijfers ineens toch gaan zakken. De kans is groot dat je in een negatieve spiraal belandt met alle negatieve reacties van dien, want iedereen weet dat je het wel in je hebt: “doe gewoon wat meer je best”.

De begeleiding die jou weer op het spoor moet zetten heet niet voor niets SmartStart. Het betekent dat je door een slimmere aanpak wel goede resultaten op school kunt behalen. Dat jij weer aan het roer komt te staan bij het leren en alles wat daarbij komt kijken. Want jij bent de enige die het kan, de baas zijn over eigen processen, hoe graag anderen ook dat roer van je over zouden willen nemen, dat kan niet.

Vele overigens slimme kinderen zijn je voorgegaan in het proces van afglijden in cijfers en misschien zelfs wel van schooltype. Gelukkig kan dat ook gestopt worden, je moet alleen wel weten hoe je dat aanpakt. Met SmartStart onderzoeken we waar jouw sterke kanten zitten, of je eigenlijk wel succes durft te hebben (dit is een probleem bij veel hoogbegaafde kinderen, dus niets nieuws onder de zon). Je krijgt kennis over hoe je hersens werken en dat je gewoon aan ‘brainbuilding’ kunt doen. Welke manier van leren past bij jou, welke (typisch hoogbegaafde) gedachten belemmeren jou? Als je daarachter komt, kun je die gedachten veranderen.

EN VOORAL: accepteren dat leren ook inspanning vereist, dat leren niet persé leuk is, en dat niet alles meteen goed hoeft te gaan. Wie van ver komt … Geen soft gepraat maar een stevige aanpak die werkt, als jij dat wilt.