Kolibrie
stokroos
Title of Image

De PlusKlusKlas is een plusklas voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Is jouw kind een hoogvlieger? Wil hij de hemel bestormen met zijn vragen? Heeft hij meer diepgang nodig dan op school mogelijk is?

Kom een keer kijken!

Wat is de PlusKlusKlas?

De PlusKlusKlas is een initiatief om bovenschools verrijking te bieden aan jonge hoogbegaafde kinderen (5 tot en met 8 jaar). Iedere woensdagochtend gaan we met de kinderen dieper in op uiteenlopende thema’s.

In de PlusKlusKlas wordt gewerkt rondom een thema. Het onderwijs dat gegeven wordt, is gericht op het aanmoedigen van divergent denken, het ontwikkelen van eigen vragen en nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken. Doordat alle kinderen (hoog)begaafd zijn, kunnen ze op hun eigen niveau communiceren en leren. De leermaterialen waar gebruik van wordt gemaakt zijn hierop aangepast. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling alleen cognitief bezig te zijn. Een deel van de ochtend is het mogelijk vrij te spelen.

Waarom een plusklas?

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong zijn vaak met heel andere of diepgaandere interesses bezig dan de andere kinderen in de klas. Onderwijs is gericht op ‘gemiddeld’ niveau en sluit daardoor vaak niet aan bij wat deze kinderen al kunnen. Soms passen ze zich aan en laten niet meer zien wat ze kunnen, soms gaan ze uit frustratie wangedrag of clownesk gedrag vertonen, soms trekken ze zich terug in hun eigen wereld. Omdat ze over andere dingen willen praten dan klasgenootjes is het dan lastig om aansluiting te vinden bij de rest van de groep. Ten onrechte kan dan de indruk ontstaan dat ze niet sociaal vaardig zijn.
Speciaal hierom is het initiatief van een PlusKlusKlas ontstaan. Eén ochtend in de week les krijgen met ontwikkelingsgelijken kan heel positief werken, is de ervaring.

Lees wat andere ouders vinden

Voor wie is de PlusKlusKlas?

De PlusKlusKlas is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong van 5 jaar t/m 8 jaar, kinderen die meer diepgang willen dan op school mogelijk is binnen de kleuter- en middenbouwgroepen.

Je kind hoeft niet getest te zijn om deel te nemen, als ouders besluiten dat hun kind dit nodig heeft en school geeft daar toestemming voor, doen we een intakegesprek. Je kind kan gratis een ochtend meedraaien om te kijken of het aansluit bij zijn behoefte.

Voor oudere kinderen is er de Kolibrie-Klas. Deze vindt plaats op vrijdagochtend. Kinderen die in de PlusKlusKlas gestart zijn kunnen naar deze plusklas doorstromen.

Kinderen die bij ons gestart zijn kunnen naar deze plusklas doorstromen als ze willen.

Wat doen we?

Door wie?

Het onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd door Hilde Cromjongh, specialist in gifted education. Elly van Leeuwen is de andere ‘PlusKlus-juf’. Samen zorgen we voor een veilige sfeer, gevarieerd aanbod en diepgang. En humor, niet te vergeten.

Daarnaast zoeken we samenwerking met verschillende musea om thema’s meer diepte te geven. Thema's die aan bod gekomen zijn, zijn bijvoorbeeld 'havens en water', 'bouwen en architectuur' en 'archeologie'.

Hilde Cromjongh

Juf Hilde

Elly van Leeuwen

Juf Elly

Vraag informatie aan

Hoe is de PlusKlusKlas georganiseerd?

Een PlusKlus-groep zal uit maximaal 16 kinderen bestaan. Er staan twee leerkrachten met verstand van hoogbegaafdheid voor de groep. De PlusKlusKlas wordt bezocht door kinderen van allerlei scholen uit de regio. School moet toestemming geven voor deelname. Een IQ-test is niet noodzakelijk.

Voor deelname aan de PlusKlusKlas vult u een intakeformulier in.

Aansluiten kan op ieder moment, mits er nog plaats is in de groep.

Certificering

ECHA certificatie stamp ECHA certificatie stamp Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registratie stamp

Klik hier om mijn ECHA dimploma te bekijken.