Kolibrie
stokroos
Title of Image

Kolibrie-Klas

Regulier onderwijsaanbod sluit vaak niet aan bij de behoeften van hoogbegaafde kinderen. Dit zorgt voor demotivatie die zich soms uit in negatief gedrag. Aanpassen komt ook veel voor.
Uit onderzoek blijkt dat contact met ontwikkelingsgelijken heel belangrijk is voor het opbouwen van een positief zelfbeeld.
Daarom hebben wij aanvullend bovenschools aanbod, waar verrijking wordt aangeboden in een groep met andere hoogbegaafde kinderen.

De bijeenkomsten zijn onder schooltijd, zodat de kinderen een dagdeel niet op school zijn (➜ Ontspanning! Motivatie! Gezien worden in andere kwaliteiten! Divergent denken! Zelfvertrouwen!). Zo is er aanleiding om het gewone werk te compacten. De Kolibrie-plusgroepen zijn er voor kinderen vanaf 5 jaar.

De Kolibrie-Klas is voor de bovenbouwkinderen vanaf 8 à 9 jaar, PlusKlussers kunnen hiernaar doorstromen. Deze kinderen zijn al zelfstandiger en daar passen we het aanbod op aan.

Wat doen wij in de Kolibrie-Klas?

Uiteraard is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de groep. Binnen die veilige sfeer is er plaats en aandacht voor ontwikkeling van zelfvertrouwen, sociale ontwikkeling, denken en voelen. De mindmap hieronder brengt ‘hoe en wat’ in beeld.

Kolibrie-Klas Mindmap

Wij werken ook hier thematisch en het uitgangspunt is steeds om een thema zo gevarieerd mogelijk aan te vliegen met zo min mogelijk ‘werkbladgehalte’. Via de meervoudige intelligenties van Gardner zoeken we verschillende manieren van uitwerken, zodat ieders talent aan bod kan komen en je in sommige gevallen juist even uit je comfortzone moet.

De kinderen krijgen in de Kolibrie-Klas de gelegenheid om eigen onderzoeksvragen uit te werken en er wordt van ze verwacht dat ze meedenken en hun eigen rol pakken door zelf denksleutelvragen te bedenken en aan te bieden aan de groep.

We besteden ook aandacht aan expliciet leren door het aanbieden van Spaans. Een taal leren vereist automatiseren van woordkennis, toepassen van wat je geleerd hebt, en kinderen kunnen met elkaar in gesprek. Het is ook een goede voorbereiding op het aanbod dat ze op de middelbare school zullen krijgen. Extra voordeel: Omdat Spaans een Romaanse taal is, bereidt het voor op Latijn en Frans.

Lees hier de verslagen

Kom een keer kijken!

Het is altijd mogelijk om een keer een ochtend mee te draaien en te kijken wat de Kolibrie-Klas voor je kind kan betekenen.
Neem even contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.
Je kind hoeft niet getest te zijn. Als er voldoende signalen zijn dat dit aanbod is dat bij je kind past dan kan het aansluiten.
Aansluiten kan op ieder moment in het jaar, mits er plaats is.